Strona: Konferencje naukowe / Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Konferencje naukowe

Organizowane konferencje, sympozja, seminaria, konkursy

red. Małgorzata Kustra
 • Cykl warsztatów z MS Excel organizowane przez Studenckie Koło Naukowe ASSETS. Warsztaty prowadził mgr Maciej Hadław w dniach 3 listopada, 11 maja, 11 kwietnia 2022r.
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lwy Rachunkowości. Obszary i perspektywy rozwoju rachunkowości”. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 26-27 maja 2022 r.
 • Konkurs Wiedzy o Rachunkowości. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 26-27 maja 2022 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie ryzykiem finansowym a upadłość podmiotów gospodarczych i osób fizycznych”. Koło Naukowe Finansów i Zarządzania działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynatorem konferencji ze strony Politechniki Rzeszowskiej był dr inż. Mirosław Sołtysiak, ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr hab. inż. Dariusz Zając, prof. UR, 26 maja 2022 r.
 • X Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej. Konkurs został przeprowadzony z inicjatywy pracowników Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości przy współpracy z Kołem Naukowym Finansów i Zarządzania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konkursu był dr inż. Mirosław Sołtysiak, 17 marca 2022 r.
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Wyzwania Współczesnych Ubezpieczeń”. Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz i dr Robert Dankiewicz, 7 kwietnia 2022 r.
 • Wykłady pt. „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”. Spotkania zostały zrealizowane w ramach współpracy Wydziału Zarządzania z Programem Edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB). Wykłady przeprowadził Krzysztof Ostafiński, dyrektor Programu NZB. Koordynatorem Programu NZB na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest dr inż Mirosław Sołtysiak z Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości, 17 i 20 stycznia 2022 r.
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Współczesny biznes - strategie i perspektywy rozwoju”. Ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się na platformie MS Teams. Wydarzenie zorganizowało Studenckie Koło IAESTE Politechnika Rzeszowska działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Opiekunem naukowym koła jest mgr Maria Kubacka, 11 czerwca 2021 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kondycja finansowa osób fizycznych i przedsiębiorstw – przetrwanie a upadłość”. Organizatorem naukowego spotkania było Koło Naukowe Finansów i Zarządzania działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynatorem Konferencji ze strony Politechniki Rzeszowskiej był dr inż. Mirosław Sołtysiak, a ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Magdalena Suraj, 20 maja 2021 r.
 • Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej. Konkurs ten jest organizowany od 2012 r. na Wydziale Zarządzania przez pracowników Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości we współpracy z Kołem Naukowym Finansów i Zarządzania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konkursu był dr inż. Mirosław Sołtysiak, 9 kwietnia 2021 r.
 • XVIII Ogólnopolska Konferencia Naukowa „Lwy rachunkowości. Rachunkowość językiem biznesu”. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 20-21 maja 2021 r.
 • X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości „Assets Competition”. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 20-21 maja 2021 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania zarządzania w XXI wieku”, organizatorem wydarzenia była organizacja IAESTE Politechnika Rzeszowska, działająca przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości, opiekun: mgr Maria Kubacka, 15 stycznia 2021r.
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnych ubezpieczeń”. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną już po raz drugi konferencję przeprowadzono w formie online, Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz i dr Robert Dankiewicz, 14 grudnia 2021 r.
 • Wykłady online: „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” i „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Wykłady przeprowadził Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Spotkanie odbyło się w ramach wieloletniej współpracy z programami edukacyjnymi, które powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich i Grupy BIK. Koordynatorem Programu NZB na Wydziale Zarządzania jest dr inż. Mirosław Sołtysiak, 20 listopada 2020 r.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt.: „Wyzwania współczesnych ubezpieczeń”; Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz i dr Robert Dankiewicz; 9 czerwca 2020 r.
 • Warsztaty praktyczne „Zostań mistrzem Excela” zorganizowane przez Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS. Opiekunowie: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz i dr Agnieszka Lew. Warsztaty poprowadzili specjaliści z firmy Deloitte, 28 listopada 2019 r.
 • Międzynarodowe warsztaty doktorantów, w których uczestniczyli doktoranci z Polski, Litwy i Kazachstanu. Tematyka warsztatów: „Ekonomia i zarządzanie”; Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości – koordynator: dr hab. Yuriy Bilan, prof. PRz, 25.09.2019 r.
 • II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION; Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości; opiekunowie naukowi – dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz i dr Agnieszka Lew;  31.05.2019 r.
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lwy Rachunkowości. Praktyczny wymiar finansów i księgowości”; Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 29–30 maja 2019 r.
 • VII Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej; Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości (Wydział Zarządzania PRz) we współpracy z Kołem Naukowym Finansów i Zarządzania; Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Mirosław Sołtysiak; grudzień 2018/kwiecień 2019 r.
 • XII Międzynarodowe Seminarium „International Student Seminar on Management and Financial Issues”; Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej,  Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie; Komitet Organizacyjny: dr inż. Paweł Perz – Politechnika Rzeszowska, dr inż. Adriana Kaszuba-Perz – Politechnika Rzeszowska, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska, dr inż. Michal Stoklasa – University in Opava, School of Business Administration in Karvina; 13–15 maja 2019 r.
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa nt.: „Wyzwania współczesnych ubezpieczeń”; Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz i dr Robert Dankiewicz;  11-12 kwietnia 2019 r.
 • Wykłady w ramach Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) pt. „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”; trzy wykłady przeprowadził Krzysztof Ostafiński – dyrektor Programu NZB; Koordynatorem programu na PRz.: dr inż. Mirosław Sołtysiak.; 24 stycznia 2019 r.
 • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dylematy i Perspektywy Współczesnej Rachunkowości"; Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; 18-20 kwietnia 2018 r.
 • Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION; Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS działające przy Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz oraz dr Agnieszka Lew; 20.04.2018 r.
 • XI Międzynarodowe Seminarium International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Rzeszów, 23-25.04.2018 r.
 • VIII Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION 2018, 20.04.2018 r.
 • VI Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2017/kwiecień 2018
 • X Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Karvina, 27-29.11.2017 r.
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość Pełna Granic. Oczami Młodych Księgowych", Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Assets”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 17-19.05.2017 r.
 • IX Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Rzeszów, 25-26.04.2017 r.
 • VII Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION, 2017 r.
 • V Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2016/marzec 2017
 • II edycja Konkursu Wiedzy Ubezpieczeniowej, Koło Naukowe Ubezpieczeń, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 21.12.2016 r.
 • VIII Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Karvina, 23-25.11.2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowe „Zagrożenia i Wyzwania Bezpieczeństwa Współczesnego Świata. Wymiar Ekonomiczno-Społeczny”, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Akademia Obrony Narodowej – Zakład Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa, 24-25 listopada 2015 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość Zarządcza/Controlling – Najlepsze Praktyki”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 12.05.2016 r.
 • VII Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Rzeszów, 25 – 26.04. 2016 r.
 • VI Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION, 2016 r.
 • IV Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2015/marzec 2016
 • VI Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Karvina, 30.11.2015 – 2.12. 2015 r.
 • V Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej -Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Rzeszów, 27-29.04.2015 r.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Koło Naukowe Rachunkowości Assets, Rzeszów, 27-29.04.2015 r.
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rachunkowość-praktyka i dydaktyka” Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 5-6.03.2015 r.
 • XIII Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Rzeszów, 5-6.03.2015 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw" Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Podkarpacki Klub Biznesu, Arłamów, 16-18.03.2015 r.
 • V Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION, 2015 r.
 • III Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2014/marzec 2015
 • I edycja Konkursu Wiedzy Ubezpieczeniowej, Koło Naukowe Ubezpieczeń, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 04.12.2014 r.
 • IV Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava-School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Karvina, 24-26.11.2014 r.
 • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Akademia rachunkowości i inwestowania”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Koło Naukowe Rachunkowości Assets, Rzeszów, 4-5.06.2014 r.
 • III Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava-School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Rzeszów, 28-29.04.2014 r.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rachunkowość – praktyka i dydaktyka”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 6-7.03.2014 r.
 • XII Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Rzeszów, 6-7.03.2014 r.
 • IV Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION, 2014 r.
 • II Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2013/marzec 2014
 • II Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava-School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Karvina, 2-4.12.2013 r.
 • Międzynarodowe Seminarium Studenckie International Student Seminars on Management and Financial Issues, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości, Silesian University in Opava-School of Business Administration in Karvina, Wydział Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie, Preszów, 4.11.2013 r.
 • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rachunkowość – praktyka i dydaktyka”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 7-8.03.2013 r.
 • XI Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Rzeszów, 7-8.03.2013 r.
 • III Konkurs Wiedzy z Zakresu Rachunkowości ASSETS COMPETITION, 2013 r.
 • I Konkurs Wiedzy Finansowo-Bankowej, Rzeszów, grudzień 2012/marzec 2013
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rachunkowość – praktyka i dydaktyka”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 8-9.03.2012 r.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rachunkowość – praktyka i dydaktyka”, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Rzeszów, 3-4.03.2011 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję